LUYỆN THI TESTAS

TestAS (Test for Academic Stuies - Test für Ausländische Studierende) là một kỳ kiểm tra khả năng tư duy và kiến thức trong suốt quá trình học phổ thông cũng như học các năm đại cương đại học tại Việt Nam. Để đạt được điểm cao trong kỳ thi TestAS cần có kiến thức tổng quát về IQ, trình độ tiếng Đức (B1) và kiến thức chuyên ngành Toán, Kinh Tế đã học.

Luyện thi TestAS tại Trung tâm tiếng Đức LongDict cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp học viên đạt điểm cao trong kỳ thi TestAS. Các trường đại học tại Đức sẽ duyệt hồ sơ và dựa vào kết quả điểm thi TestAS nhằm sàng lọc các học viên có nền tảng tư duy tốt hơn và qua đó các bạn sinh viên có điểm thi TestAS tốt hơn sẽ có cơ hội được nhận cao hơn.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM tự biên soạn các tài liệu cũng như tổng hợp các tài liệu thích hợp cho viện luyện thi TestAS. Nhiều học viên tại Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM đã đạt được số điểm rất cao trong kỳ thi.

Hãy đến với Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM để được kiểm tra khả năng đầu vào cũng như tư vấn cách thức luyện thi TestAS thích hợp nhất.

TESTAS KHỐI KINH TẾ

10/27/2016 12:37:02 PM

Nhằm kiểm tra kiến thức chuyên môn và tư duy của học sinh, sinh viên, các đề thi TestAS khối Kinh tế sẽ tập trung vào các bài tập dạng kiểm tra IQ, các bài dãy số, bài toán thực hành liên quan đến tính toán, đồ thị...Để hoàn thành tốt các bài tập dạng này học sinh, sinh viên cần rèn luyện cách thức giải các nhóm đề bài tương tự và suy luận nhanh chóng để kịp thời gian làm bài tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

TestAS nhóm ngành Kinh tế dành cho đối tượng sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh...Trong đề thi sẽ có nhiều bài kiểm tra liên quan đến lĩnh vực kinh tế như các bài về đồ thị tăng trưởng, lãi suất tín dụng...Khi bạn đăng ký học lớp luyện thi TestAS tại Trumg tâm tiếng Đức LongDict, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết.

Là các chuyên gia trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị, Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM tổng hợp và biên soạn nhiều đề bài thi mẫu liên quan đến lĩnh vực Kinh Tế giúp các bạn học viên có được cái nhìn tổng quát và làm quen được với nhiều dạng đề thi trước khi bước vào kỳ thi.

TESTAS KHỐI TOÁN TIN

10/27/2016 12:32:50 PM

Đề thi TestAS khối Toán Tin sẽ tập trung vào các bài tập dạng kiểm tra IQ, các bài dãy số, hình học cũng như các phần kiểm tra liên quan đến đồ thị, tính toán...Để hoàn thành tốt các bài tập dạng này học sinh, sinh viên cần rèn luyện cách thức giải các nhóm đề bài tương tự và suy luận nhanh chóng để kịp thời gian làm bài tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Khi đăng ký thì TestAS các bạn sẽ chọn nhóm ngành nghề tương ứng với ngành nghề các bạn đang theo học tại một trường đại học ở Việt Nam. Thi TestAS khối Toán Tin thuộc nhóm ngành nghề Toán, CNTT. Ở đây nội dung bài thi sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến tư duy toán học như dãy số, logic, biểu đồ...

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM biên soạn nhiều bộ đề nội dung liên quan đến nhóm ngành Toán Tin và ở mỗi tuần học các bạn học viên sẽ được tiếp cận các bài tập tương ứng.

Chúng tôi là các chuyên gia trong lĩnh vực Toán học và CNTT, do đó việc hướng dẫn các bạn học viên nắm được cách thức tư duy để làm đề bài thi được điểm cao là một thế mạnh của chúng tôi.

TESTAS LÀ GÌ

10/27/2016 12:10:26 PM

TestAS là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên nước ngoài tại Đức. Qua kết quả của TestAS, Sinh viên nước ngoài có thể đánh giá vị trí của mình so với các Sinh viên (nước ngoài) khác.

Với nhu cầu du học Đức ngày càng do, do đó các tiêu chí tuyển chọn ngày càng khắt khe hơn. Bên cạnh việc đạt trình độ tiếng Đức thông thường, học viên cần phải chứng minh năng lực tư duy trong ngôn ngữ. Điểm số TestAS ngày một trở nên quan trọng và là thước đo khả năng tư duy cũng như các kiến thức mà học viên đã học ở cấp Phổ thông cũng như cấp Đại học tại Việt Nam.

Với điểm số TestAS cao học viên được đánh giá cao hơn và có cơ hội được nhận vào đại học cao hơn so với các bạn khác cùng nộp hồ sơ vào.

Hiểu TestAS như một bằng kiểm tra năng lực quá trình học của học viên và qua đó để thấy được tầm quan trọng của kỳ thi TestAS.

LUYỆN THI TESTAS

TestAS (Test for Academic Stuies - Test für Ausländische Studierende) là một kỳ kiểm tra khả năng tư duy và kiến thức trong suốt quá trình học phổ thông cũng như học các năm đại cương đại học tại Việt Nam. Để đạt được điểm cao trong kỳ thi TestAS cần có kiến thức tổng quát về IQ, trình độ tiếng Đức (B1) và kiến thức chuyên ngành Toán, Kinh Tế đã học.

Luyện thi TestAS tại Trung tâm tiếng Đức LongDict cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp học viên đạt điểm cao trong kỳ thi TestAS. Các trường đại học tại Đức sẽ duyệt hồ sơ và dựa vào kết quả điểm thi TestAS nhằm sàng lọc các học viên có nền tảng tư duy tốt hơn và qua đó các bạn sinh viên có điểm thi TestAS tốt hơn sẽ có cơ hội được nhận cao hơn.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM tự biên soạn các tài liệu cũng như tổng hợp các tài liệu thích hợp cho viện luyện thi TestAS. Nhiều học viên tại Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM đã đạt được số điểm rất cao trong kỳ thi.

Hãy đến với Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM để được kiểm tra khả năng đầu vào cũng như tư vấn cách thức luyện thi TestAS thích hợp nhất.

TESTAS KHỐI KINH TẾ

10/27/2016 12:37:02 PM

Nhằm kiểm tra kiến thức chuyên môn và tư duy của học sinh, sinh viên, các đề thi TestAS khối Kinh tế sẽ tập trung vào các bài tập dạng kiểm tra IQ, các bài dãy số, bài toán thực hành liên quan đến tính toán, đồ thị...Để hoàn thành tốt các bài tập dạng này học sinh, sinh viên cần rèn luyện cách thức giải các nhóm đề bài tương tự và suy luận nhanh chóng để kịp thời gian làm bài tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

TestAS nhóm ngành Kinh tế dành cho đối tượng sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh...Trong đề thi sẽ có nhiều bài kiểm tra liên quan đến lĩnh vực kinh tế như các bài về đồ thị tăng trưởng, lãi suất tín dụng...Khi bạn đăng ký học lớp luyện thi TestAS tại Trumg tâm tiếng Đức LongDict, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết.

Là các chuyên gia trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị, Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM tổng hợp và biên soạn nhiều đề bài thi mẫu liên quan đến lĩnh vực Kinh Tế giúp các bạn học viên có được cái nhìn tổng quát và làm quen được với nhiều dạng đề thi trước khi bước vào kỳ thi.

TESTAS KHỐI TOÁN TIN

10/27/2016 12:32:50 PM

Đề thi TestAS khối Toán Tin sẽ tập trung vào các bài tập dạng kiểm tra IQ, các bài dãy số, hình học cũng như các phần kiểm tra liên quan đến đồ thị, tính toán...Để hoàn thành tốt các bài tập dạng này học sinh, sinh viên cần rèn luyện cách thức giải các nhóm đề bài tương tự và suy luận nhanh chóng để kịp thời gian làm bài tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Khi đăng ký thì TestAS các bạn sẽ chọn nhóm ngành nghề tương ứng với ngành nghề các bạn đang theo học tại một trường đại học ở Việt Nam. Thi TestAS khối Toán Tin thuộc nhóm ngành nghề Toán, CNTT. Ở đây nội dung bài thi sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến tư duy toán học như dãy số, logic, biểu đồ...

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM biên soạn nhiều bộ đề nội dung liên quan đến nhóm ngành Toán Tin và ở mỗi tuần học các bạn học viên sẽ được tiếp cận các bài tập tương ứng.

Chúng tôi là các chuyên gia trong lĩnh vực Toán học và CNTT, do đó việc hướng dẫn các bạn học viên nắm được cách thức tư duy để làm đề bài thi được điểm cao là một thế mạnh của chúng tôi.

TESTAS LÀ GÌ

10/27/2016 12:10:26 PM

TestAS là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên nước ngoài tại Đức. Qua kết quả của TestAS, Sinh viên nước ngoài có thể đánh giá vị trí của mình so với các Sinh viên (nước ngoài) khác.

Với nhu cầu du học Đức ngày càng do, do đó các tiêu chí tuyển chọn ngày càng khắt khe hơn. Bên cạnh việc đạt trình độ tiếng Đức thông thường, học viên cần phải chứng minh năng lực tư duy trong ngôn ngữ. Điểm số TestAS ngày một trở nên quan trọng và là thước đo khả năng tư duy cũng như các kiến thức mà học viên đã học ở cấp Phổ thông cũng như cấp Đại học tại Việt Nam.

Với điểm số TestAS cao học viên được đánh giá cao hơn và có cơ hội được nhận vào đại học cao hơn so với các bạn khác cùng nộp hồ sơ vào.

Hiểu TestAS như một bằng kiểm tra năng lực quá trình học của học viên và qua đó để thấy được tầm quan trọng của kỳ thi TestAS.

     Live Chat