TIẾNG ĐỨC THEO YÊU CẦU

Với thế mạnh công nghệ và quản lý giảng dạy qua phần mềm hiện đại, chúng tôi chuyên cung cấp các khóa ngắn hạn online từ xa nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian nhất cho học viên. Ngoài ra chúng tôi chuyên cung ứng giáo viên cho các tổ chức doanh nghiệp muốn tiếp cận tiếng Đức áp dụng cho công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hiểu được nhu cầu thực tế của học viên trong việc học tiếng Đức, Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM cung cấp hình thức giảng dạy theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của học viên.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM mở các lớp một thầy một trò, các lớp với giảng viên thích hợp với trình độ, các lớp học Online từ xa cho các bạn ở tỉnh thành khác ngoài TP.HCM.

Với phương pháp giảng dạy đa dạng và được biên soạn riêng cho từng mô hình khác nhau, chúng tôi mang đến một trải nghiệm học tiếng Đức thật gần gũi nhất đối với học viên giúp học viên đạt được hiểu quả cao nhất trong một thời gian ngắn nhất.

Tiên phong trong lĩnh vực Từ điển tiếng Đức Online, chúng tôi hiểu được nhu cầu thực tế cũng như các cách thức tiếp cận việc Giảng dạy online từ xa một cách hiểu quả nhất.

KHÓA TIẾNG ĐỨC TỪ XA ONLINE

10/10/2016 3:35:29 PM

Với thế mạnh về việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy và quản lý, chúng tôi tự tin cung cấp các khóa học ngắn hạn từ xa hiệu quả nhất. Dù học từ xa nhưng học viên vẫn học với người thật và trao đổi thật với các giảng viên.

TIẾNG ĐỨC CHO DOANH NGHIỆP

10/10/2016 3:35:23 PM

Với quy mô hơn 100 công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới của Đức đang hoạt động tại Việt Nam như Deutsche Bank, Bosch, Siemens...cũng như việc các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng nhân sự toàn cầu và đặc biệt cho thị trường Đức như FPT, VLIL...

TIẾNG ĐỨC THEO YÊU CẦU

Với thế mạnh công nghệ và quản lý giảng dạy qua phần mềm hiện đại, chúng tôi chuyên cung cấp các khóa ngắn hạn online từ xa nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian nhất cho học viên. Ngoài ra chúng tôi chuyên cung ứng giáo viên cho các tổ chức doanh nghiệp muốn tiếp cận tiếng Đức áp dụng cho công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hiểu được nhu cầu thực tế của học viên trong việc học tiếng Đức, Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM cung cấp hình thức giảng dạy theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của học viên.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM mở các lớp một thầy một trò, các lớp với giảng viên thích hợp với trình độ, các lớp học Online từ xa cho các bạn ở tỉnh thành khác ngoài TP.HCM.

Với phương pháp giảng dạy đa dạng và được biên soạn riêng cho từng mô hình khác nhau, chúng tôi mang đến một trải nghiệm học tiếng Đức thật gần gũi nhất đối với học viên giúp học viên đạt được hiểu quả cao nhất trong một thời gian ngắn nhất.

Tiên phong trong lĩnh vực Từ điển tiếng Đức Online, chúng tôi hiểu được nhu cầu thực tế cũng như các cách thức tiếp cận việc Giảng dạy online từ xa một cách hiểu quả nhất.

KHÓA TIẾNG ĐỨC TỪ XA ONLINE

10/10/2016 3:35:29 PM

Với thế mạnh về việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy và quản lý, chúng tôi tự tin cung cấp các khóa học ngắn hạn từ xa hiệu quả nhất. Dù học từ xa nhưng học viên vẫn học với người thật và trao đổi thật với các giảng viên.

TIẾNG ĐỨC CHO DOANH NGHIỆP

10/10/2016 3:35:23 PM

Với quy mô hơn 100 công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới của Đức đang hoạt động tại Việt Nam như Deutsche Bank, Bosch, Siemens...cũng như việc các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng nhân sự toàn cầu và đặc biệt cho thị trường Đức như FPT, VLIL...

     Live Chat