Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

A1, A2, B1 - LỚP LUYỆN THI A1, A2, B1

2/17/2017 10:03:50 AM

Nhằm củng cố kiến thức cũng như giúp các học viên từ các trung tâm khác được trang bị đầy đủ kiến thức bước vào các kỳ thi cuối khóa quan trọng như kỳ thi trình độ A2, kỳ thi trình độ B1.

NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

Củng cố 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết giúp các học viên vững tin bước vào kỳ thi quan trọng. Kỹ năng Nghe tiếng Đức là một trong những kỹ năng khó, quan trọng và là điểm yếu của học viên từ các trung tâm khác. Hiểu được điều này chúng tôi tập trung giúp các bạn vượt qua sự mất tự tin này ngay từ các buổi học đầu tiên.

Kết hợp 4 kỹ năng và các công nghệ tiên tiếp giúp học viên có cảm xúc và hứng thú với những kỹ năng mà học viên tưởng chừng như sẽ là trở ngại rất lớn.


CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ LỚP LUYỆN THI

GHI DANH: 02/2017


Danh sách lớp đang diễn ra và vẫn đang tiếp nhận học viên ở các trình độ khác nhau. Hãy đăng ký ngay để học cùng các bạn cùng trình độ và bắt đầu ngay sau khi đăng ký mà không phải chờ đợi thời gian mở lớp. Chúng tôi kết hợp giảng dạy Online và Offline cho học viên tại chỗ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sắp xếp trình độ học thích hợp.

 • LUYỆN THI A2

  Thời lượng:48 - GIẢM 50% HỌC PHÍ
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LUYỆN THI TRÌNH ĐỘ A2 48 4.320.000
  2.160.000

   
 • LUYỆN THI B1

  Thời lượng:48 - GIẢM 50% HỌC PHÍ
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LUYỆN THI TRÌNH ĐỘ B1 48 6.480.000
  3.240.000

   
 •  
 • LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI A2, B1 - 2017

 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA
 •  
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 20h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI A2, B1 8 tuần 7.200.000
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI A2, B1 8 tuần 6.480.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI A2, B1 8 tuần 6.480.000
  Thứ 7, CN 10h00 - 12h15
  14h45 - 17h00
  LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI A2, B1 8 tuần 7.200.000

   
 •  Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

A1, A2, B1 - LỚP LUYỆN THI A1, A2, B1

2/17/2017 10:03:50 AM

Nhằm củng cố kiến thức cũng như giúp các học viên từ các trung tâm khác được trang bị đầy đủ kiến thức bước vào các kỳ thi cuối khóa quan trọng như kỳ thi trình độ A2, kỳ thi trình độ B1.

NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

Củng cố 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết giúp các học viên vững tin bước vào kỳ thi quan trọng. Kỹ năng Nghe tiếng Đức là một trong những kỹ năng khó, quan trọng và là điểm yếu của học viên từ các trung tâm khác. Hiểu được điều này chúng tôi tập trung giúp các bạn vượt qua sự mất tự tin này ngay từ các buổi học đầu tiên.

Kết hợp 4 kỹ năng và các công nghệ tiên tiếp giúp học viên có cảm xúc và hứng thú với những kỹ năng mà học viên tưởng chừng như sẽ là trở ngại rất lớn.


CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ LỚP LUYỆN THI

GHI DANH: 02/2017


Danh sách lớp đang diễn ra và vẫn đang tiếp nhận học viên ở các trình độ khác nhau. Hãy đăng ký ngay để học cùng các bạn cùng trình độ và bắt đầu ngay sau khi đăng ký mà không phải chờ đợi thời gian mở lớp. Chúng tôi kết hợp giảng dạy Online và Offline cho học viên tại chỗ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sắp xếp trình độ học thích hợp.

 • LUYỆN THI A2

  Thời lượng:48 - GIẢM 50% HỌC PHÍ
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LUYỆN THI TRÌNH ĐỘ A2 48 4.320.000
  2.160.000

   
 • LUYỆN THI B1

  Thời lượng:48 - GIẢM 50% HỌC PHÍ
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LUYỆN THI TRÌNH ĐỘ B1 48 6.480.000
  3.240.000

   
 •  
 • LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI A2, B1 - 2017

 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA
 •  
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 20h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI A2, B1 8 tuần 7.200.000
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI A2, B1 8 tuần 6.480.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI A2, B1 8 tuần 6.480.000
  Thứ 7, CN 10h00 - 12h15
  14h45 - 17h00
  LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI A2, B1 8 tuần 7.200.000

   
 •       Live Chat