LỊCH KHAI GIẢNG - HỌC PHÍ 2017

1/9/2017 12:50:12 PM

Lịch khai giảng - Trung tâm Tiếng Đức TestAS LongDict 2017.

LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI TESTAS - 2017

 

 


LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2 - 2017

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1 - 2017LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - 2017

 LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO - 2017

 
LỊCH KHAI GIẢNG - HỌC PHÍ 2017

1/9/2017 12:50:12 PM

Lịch khai giảng - Trung tâm Tiếng Đức TestAS LongDict 2017.

LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI TESTAS - 2017

 

 


LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2 - 2017

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1 - 2017LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - 2017

 LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO - 2017