ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN

10/27/2016 3:28:21 PM

Chúng tôi các chuyên gia ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trong giáo dục, luôn nghiên cứu đổi mới trong phương thức dạy và học nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho học viên.


mr. PHẠM VIỆT LONG
Chuyên gia đào tạo TestAS, IQ. Sáng lập LONGDICT, VLSOFT.

 
mrs. PHẠM T. LỤC HÒA
Thạc sỹ Kinh tế tại Đức. Giảng viên tiếng Đức. 
Quản lý dự án cấp cao Đức - Việt.
 

mr. HUỲNH CHẤN KHÔN
Tiến sỹ Y Sinh tại Đức. Chuyên gia đào tạo. Giảng viên đại học.

 
mr. LÊ TUẤN KIỆT
Chuyên gia quản lý dự án. Kỹ sư công nghệ cao.
ms. LÊ HOÀNG BÍCH TRÂM
Chuyên viên tư vấn cấp cao.

mr. NGUYỄN MINH
Kỹ sư phần mềm. Kỹ sư hệ thống.
 


 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN

10/27/2016 3:28:21 PM

Chúng tôi các chuyên gia ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trong giáo dục, luôn nghiên cứu đổi mới trong phương thức dạy và học nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho học viên.


mr. PHẠM VIỆT LONG
Chuyên gia đào tạo TestAS, IQ. Sáng lập LONGDICT, VLSOFT.

 
mrs. PHẠM T. LỤC HÒA
Thạc sỹ Kinh tế tại Đức. Giảng viên tiếng Đức. 
Quản lý dự án cấp cao Đức - Việt.
 

mr. HUỲNH CHẤN KHÔN
Tiến sỹ Y Sinh tại Đức. Chuyên gia đào tạo. Giảng viên đại học.

 
mr. LÊ TUẤN KIỆT
Chuyên gia quản lý dự án. Kỹ sư công nghệ cao.
ms. LÊ HOÀNG BÍCH TRÂM
Chuyên viên tư vấn cấp cao.

mr. NGUYỄN MINH
Kỹ sư phần mềm. Kỹ sư hệ thống.